AD Plastik - strateški dobro vođena kompanija

AD_plastikU Hrvatskoj smo navikli na dominaciju poduzeća koja su dio sektora trgovine i uvoza, turizma, telekomunikacija i prehrambenih proizvoda. U najmanju ruku, ta poduzeća dominiraju medijskim prostorom. No, što je s onim poduzećima koja su 'malo drukčiji'?

U Hrvatskoj biti 'drukčiji' znači biti proizvođač industrijskih proizvoda u potpunosti izvozno orijentiran, konkurentan na stranim tržištima te koji preuzima strane kompanije i otvara pogone po svijetu. Kad se tome pridoda proizvodnja automobilskih dijelova od plastičnih masa, a ne treba zaboraviti da se u Hrvatskoj nikad nisu proizvodili niti sklapali automobili (osim kratkotrajnog pokušaja montaže guma na Fiat 132), onda se dobije dioničko društvo AD Plastik.

 

Tko je i što AD Plastik d.d.
Biti proizvođač automobilskih dijelova znači biti dio vrlo malog kruga domaćih kompanija, a AD Plastik je naš najveći proizvođač u tom sektoru. Od ostalih proizvođača ne smije se zaboraviti Lipik Glass (visokokvalitetna autostakla za Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini), zatim Boxmark Leather d.o.o.  iz Varaždina (kožna sjedala za Audi, Bentley, Lamborghini, Bugatti...) i Metalni lijev d.o.o. iz Benkovca (metalni odljevci za BMW, Audi, Volvo...). AD Plastik proizvodi instrument table, krovove, obloge vrata, središnje konzole, rukohvate, naslone za ruke i još desetak plastičnih dijelova za interijer automobila. Od vanjskih dijelova automobila proizvodi prednje i stražnje bojane branike, kućišta i poklopce svjetala za maglu, ukrasne dijelove, uvodnike zraka, te obloge blatobrana i rezervoara. Lista kupaca je zavidna:  Renault, Citröen, BMW, Dacia, Ford, GM Daewoo, Opel, Volkswagen, Faurecia te mnoge druge kompanije izvan autoindustrije. Iako mu glavnina prihoda dolazi od autodijelova, AD Plastik proizvodi i plastičnu ambalažu široke primjene, a proizvodi se mogu grupirati u plastiku za domaćinstvo, plastičnu ambalažu, prehrambenu ambalažu, proizvode za elektroindustriju, proizvode za bijelu tehniku, sjedala za sportske objekte, tehnike cijevi i vrtni program. Radi se o kompaniji koja je u mogućnosti zadovoljiti tehničke specifikacije najvećih svjetskih proizvodađa automobila, kao i segment tržišta plastičnih proizvoda široke primjene.

Dakako, konkurirati na tržištu proizvodnje automobila u svijetu izrazito je teško, a ući u krug dobavljača poznatih proizvođača automobila još teže. AD Plastik kao proizvođač auto dijelova postoji još od 1952. godine kada se u bivšem kombinatu Jugoplastika započela proizvodnja za autoindustriju. Trideset godina kasnije, točnije 1988., razna poduzeća iz sastava Jugoplastike spajaju se u poduzeće Autodijelovi  koje je ostalo u sastavu kombinata. Nakon osamostaljenja Hrvatske, odnosno 1992. godine, oformilo se današnje poduzeće AD Plastik izdvajanjem iz kombinata Diokom, odnosno iz bivše Jugoplastike. Tada započinje proizvodnja u Splitu, Makarskoj i Muću. Danas je AD Plastik poduzeće s gotovo 1000 zaposlenih u matici, te koje u vlasništvu ima dvije proizvodne kompanije u Rusiji (ZAO PHR iz Samara s preko 400 zaposlenih i novija tvornica ZAO ADP iz Luge), te poduzeće u Novom Mestu u Sloveniji. Zadnja novost je prošlomjesečna realizacija joint venture ugovora s francuskim gigantom Faurecia Automotive Holdings (FAH) radi zajedničkog poslovanja na ruskom tržištu proizvodnje i prodaje automobila.
50-godišnje prisustvo u auto industriji te činjenica da u bliskom okruženju nema konkurentne kompanije (najbliže su u Češkoj, Slovačkoj i Turskoj) omogućili su da AD Plastik ostvari i održi ugovore s najvećim europskim proizvođačima automobila. Uvjeti sami po sebi nipošto nisu dovoljni jer se, pogotovo u današnjim kriznim uvjetima, bilo koju kompaniju lako može dovesti pred stečaj. Uz uvjete iz okruženja potrebno je održati kvalitetu proizvoda i stalno ulagati u nove tehnologije, zatim zadržati financijsku stabilnost kompanije, te napraviti strateške zaokrete i investicije u trenutku kada se trendovi na tržištu mijenjaju. Ova zadnja stavka posebice je dobro vođena u AD Plastiku zadnjih nekoliko godina, što je u konačnici i dovelo do znatnog rasta prihoda upravo u proteklih godinu i pol.

Trenutna poslovna i financijska pozicija
2009. godina i prva tri kvartala ove godine pokazuju iznenađujuće brz rast obujma poslovanja AD Plastika kao matičnog poduzeća te kompanija u njenom vlasništvu. Naravno, poslovanje se ne odvija bez problema niti je AD Plastik financijski neopterećen, no ako uzmemo u obzir činjenicu da su mu prihodi ove godine povećani preko 40% u odnosu na isti period prošle godine i to u periodu kad je automobilska industrija prošla kroz najgoru krizu u zadnjih sedamdeset godina, onda nije skromno reći da posluju vrlo dobro. Potrebno je razmotriti razloge takvog poslovanja i prikazati detaljno financijsko stanje AD Plastika i cijele AD Plastik grupacije.
Matična kompanija, AD Plastik d.d. iz Solina, čini 82% ukupnih prihoda Grupe i isti postotak ukupnih rashoda. Pritom matica u kratkotrajnoj imovini grupe sudjeluje s 92%, a u dugotrajnoj s 90% (ako izuzmemo udjele u povezanim društvima koja čine ostatak Grupe, kao i zajmove dane istima). Drugim riječima, glavnina proizvodnje i imovine zadržala se unutar Hrvatske, što je pozitivno sa stajališta domaćeg gospodarstva, a pogotovo za Solinsku regiju gdje je zaposleno najviše ljudi. Predsjednik Uprave AD Plastika, gospodin Josip Boban, to objašnjava činjenicom da u bližem okruženju nema kompanije koja bi im konkurirala i da su prometno dobro pozicionirani u odnosu na svoje glavne kupce (posebice u odnosu na slovenski Revoz, kompaniji koja za Renault proizvodi nekoliko modela automobila). 

Razlog zašto se dio proizvodnje preselio u Rusiju rezultat je dobre strateške procjene da će Rusija postati zemlja u koju će mnogi proizvođači automobila prenijeti dio svoje proizvodnje. S obzirom da troškovi transporta mogu činiti i do 40% ukupnih troškova proizvodnje i ispostave autodijelova od proizvođača do pogona za sklapanje automobila, kompanije poput AD Plastika moraju pratiti svoje kupce i zajedno s njima seliti dio proizvodnih pogona. Prihodi iz ruskih kompanija doprinijeli su povećanju ukupnih prihoda Grupe AD Plastik u zadnjih nekoliko godina za preko 20%, a i postavili su tu kompaniju na mjesto prepoznatog proizvođača s nekoliko pogona u Europi. Prihodi matične kompanije su zapravo padali u zadnje tri godine, s 580,32 milijuna kuna u 2007. na 565,07 milijuna u 2008. te na 547,50 milijuna kuna u 2009., no prihodi cjelokupne Grupe povećavani su sa 658,50 milijuna 2007. na 659,57 milijuna u 2008. te na 661,96 milijuna kuna u 2009. To pokazuje koliko su poslovi u Rusiji bili važni. Financijski značaj tvornica u inozemstvu postaje sve veći. Da AD Plastik nije prije nekoliko godina počeo investirati u pogone u Rusiji, danas bi se pisalo o kompaniji s padom prihoda i smanjenjem broja zaposlenih. Iako je broj zaposlenih u matici smanjen s 1054 na 939 u tri godine, u Rusiji je u proizvodnim pogonima zaposleno preko 400 ljudi.

Pregled financijskog stanja Grupe AD Plastik govori o poduzeću koje zbog potreba za velikim investicijama i ulaganjem u nove tehnologije ima povećanu potrebu za zaduživanjem i kojem je nužno održavanje minimalne likvidnosti za financiranje operativnog poslovanja. Krajem 2009. godine kratkotrajna imovina (364,92 milijuna kuna) nadmašivala je dospjele kratkoročne obveze (262,91 milijuna kuna) za svega 30%, a kad se od toga oduzmu zalihe (71,71 milijuna kuna) dođe se do 12%. Novac čini svega 5% kratkoročnih obveza, a udio novca u ukupnoj imovini vrlo je nizak te iznosi 1,26%. Ti podaci potvrđuju nisku likvidnost i male zalihe gotovine, no to nije neobično, pogotovo ako se uzme u obzir potreba za financiranjem poslova u Rusiji. Naime, likvidnost je 2007. godine bila znatno veća. Matično poduzeće samo po sebi imalo je dovoljno kratkotrajne imovine da dva puta pokrije sve kratkoročne obveze. No,  izdani kratkotrajni zajmovi, depoziti i ostala kratkotrajna financijska imovina činili su preko 50% ukupne kratkotrajne imovine. Ta imovina smanjena je s 259,03 milijuna kuna u 2007. na 97,12 milijuna kuna u 2008. i potom na 47,37 milijuna kuna u 2009. Povrat i utrošak tih zajmova smanjio je likvidne rezerve AD Plastika, a dio likvidnosti utrošen je i na ulaganje u Rusiji.

Ukupna imovina Grupe AD Plastik na kraju 2009. godine iznosila je 1,03 milijarde kuna, od čega je 607,27 milijuna udio dugotrajne imovine. Materijalna imovina iznosila je 498,61 milijun kuna i činila je 48% ukupne imovine. Obrtaj prosječne ukupne dugotrajne imovine iznosio je 1,07 u 2009., odnosno grupa je na svaku kunu svoje dugotrajne imovine ostvarila tek 1,07 kuna godišnijih prihoda. To znači da je za proizvodnju potrebna velika količina postrojenja i opreme te potvrđuje da će svako novo proširenje poslovanja zahtjevati velike investicije u nove strojeve i proizvodne hale. Primjerice, samo oprema za proizvodnju branika stoji oko sedam milijuna kuna.

Dugoročne obveze prema bankama krajem 2009. iznosile su 153,26 milijuna kuna i činile su cijeli iznos obveza s rokom dospijeća preko godinu dana. Kratkoročne obveze iznosile su 262,91 milijun kuna, od čega je najveći dio otpadao na dobavljače (102,90 milijuna kuna) i obveze prema bankama (kreditne obveze 87,63 milijuna kuna). S obzirom da je vlasnički kapital iznosio 613,20 milijuna kuna, ukupne obveze iznosile su 67% vrijednosti vlasničkog kapitala, što pokazuje da AD Plastik nije pretjerano zadužen. Taj bi postotak trebao biti i manji, no ako se AD Plastik usporedi s većinom domaćih proizvodnih poduzeća koja su dobrim dijelom prezadužena, njegova zaduženost je mala. Dugoročne obveze činile su 25% vrijednosti dugotrajne imovine, što je u prihvatljivim granicama. Zbog tih vrijednosti,  kao i zbog činjenice da mu je trošak kamata bio pokriven operativnim zaradama, AD Plastik ima prostora za zaduženje ukoliko će to biti potrebno. No, unatoč velikoj vrijednosti imovine, koja se stavlja kao zalog za kredit, te velikoj vrijednosti kapitala dospjele kratkoročne obveze čine 40% ukupnih godišnjih prihoda Grupe. To je visok udio i uvelike smanjuje solventnost poduzeća.

Mogućnosti, razvoj i širenje
Francuski automobilski div Renault dodijelio je 04.10.2010. nagradu AD Plastiku i njegovoj tvrtki kćeri ZAO PHR iz Rusije nagradu za najboljeg dobavljača autoindustrije za područje Euroazije. Kriteriji za odabir bili su kvaliteta isporučenih proizvoda i izostanak reklamacija u zadnjih 12 mjeseci. Ivica Tolić, član Uprave AD Plastika opravdano je rekao da im ta nagrada vrijedi više od nekog certifikata kvalitete. Ta nagrada potvrđuje da AD Plastik ima izuzetnu kvalitetu proizvoda i da može biti konkurentan na svjetskom tržištu. Ako se tome priroda financijska stabilnost i snažan porast prihoda u zadnjih 18 mjeseci te dobro procijenjeno strateško širenje poslovanja u Rusiju, onda možemo reći da AD Plastik ima sve uvjete potrebne za napredovanje i visoke stope rasta.

16. listopada objavljena je vijest  da je Fiat ponudio AD Plastiku suradnju u obnovi proizvodnje u srbijanskoj tvornici Zastava. Spominje se proizvodnja dva modela automobila i godišnja proizvodnja od 190 tisuća komada vozila, što je odličan posao za AD Plastik. Josip Boban, predsjednik Uprave, u izjavi danoj na isti dan spomenuo je da će kompanija u sljedeće četiri godine podignuti i lakirnicu u Zagrebu za novi projekt Renault-Mercedes, uložiti u opremu za prehrambene proizvode, dodatno uložiti u proširenje pogona u Rusiji. Ukupna ulaganja u novu tehnologiju iznosit će oko 10 milijuna eura. Najveći poslovni rizik AD Plastika prevelika je izloženost prema jednom kupcu – slovenskom Revozu.

Izvor:  liderpress.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme:
Pon – Pet    8:00h-17:00h
Subota        8:00h-12:00h

Kontakt

Za sva pitanja i informacije vezane uz AHC,

Auto Hladnjak Centar. d.o.o.
Dugoselska 102, 10361 Sesvetski Kraljevec
Hrvatska - Croatia
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Primajte naše novosti

Nalazite se ovdje: Home Podrška AHC blog AD Plastik - strateški dobro vođena kompanija